แป้งมันสำปะหลัง ถูกน้ำมาใช้ในหลากหลาย...

"มอลโตเด็กซ์ทริน (น้ำเชื่อม & ผงแห้ง )...

"น้ำเชื่อมกลูโคส และ น้ำเชื่อมมอลโทส เป็น...

น้ำเชื่อมที่เต็มไปด้วย D-glucose น้ำตาลกลูโคส..

น้ำเชื่อมฟรักโทส เป็นน้ำเชื่อมที่มีสูตรทางเคมี...

น้ำเชื่อมฟรักโทส เป็นน้ำเชื่อมที่มีสูตรทางเคมี...

ในขั้นตอนนี้แป้งจะถูกต้มที่อุณหภูมิและความดันสูง จนทำให้โมเลกุลของแป้งดูดซับน้ำและขยายตัว

หลังจากขั้นตอนการต้มแป้ง สารละลายจะถูกส่งผ่านมายังขั้นตอนการหมัก เพื่อเติมเอนไซม์เฉพาะกลุ่มที่ใช้สำหรับ

ภายใต้สภาพแวดล้อมการผลิตที่ถูกควบคุม ในขั้นตอนนี้ น้ำตาลเดกซ์โทรสจะถูกเอนไซม์เปลี่ยนโครงสร้าง

ADDRESS WGC Co., Ltd.
บริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จำกัด
72 หมู่ที่ 6 ถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว
ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
(6634) 981-410
(6634) 981-411
Sale@wgc.co.th